VE-Loven (Lov om fremme af Vedvarende Energi)

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi - LBK nr. 1791 af 02/09/2021

På de underliggende sider finder du en kort beskrivelse af de kommende tre ordninger som projektet er omfattet af. Det er ordninger, der alle har til hensigt at fremme den lokale forankring af solcelle- og vindmølleprojekter og til en vis grad kompensere for de gener naboerne måtte opleve.

Administrationen af VE-bonus og Værditabsordningen vil blive håndteret af Eurowind, men alt materiale vil inden offentliggørelse blive godkendt af energistyrelsen.dk
  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk