VE-Loven (Lov om fremme af Vedvarende Energi)

Værditabsordningen og Køberetsordningen

På de underliggende sider finder du en kort beskrivelse af de to ordninger som projektet er omfattet af. Det er ordninger, der begge har til hensigt at fremme den lokale forankring af solcelle- og vindmølleprojekter og til en vis grad kompensere for de gener naboerne måtte opleve.

Administrationen af Køberetsordningen vil blive håndteret af Eurowind, men alt materiale vil inden offentliggørelse blive godkendt af energistyrelsen.dk
  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk