Beskrivelse af Energipark Overgaard

Her kan du se mere omkring det konkrete projekt og læse mere generelt om Vindmøller. Du kan navigere rundt via sidens menu.

Om Projektet
Eurowind Energy har ansøgt om etablering af solceller og PtX-anlæg ved det allerede udlagte vindmølleområde, Vindpark Overgaard.
Området er allerede i dag godkendt til tekniske anlæg i forbindelse med Vindpark Overgaard.
Solcellerne og PtX-anlæg vil blive sammentænkt med Vindpark Overgaard og vil give flere synergier, hvor solcelleparken integreres med vindmøllerne, og der vil være en optimal udnyttelse af bl.a. nettilslutningsforbindelse og den øvrige infrastruktur, der i forvejen er nødvendig ifm. vindmølleparken. Solcellerne og PtX-anlæg vil ligeledes blive placeret på allerede udnyttede arealer, så der ikke skal findes nye arealer i kommunen til tekniske anlæg.

Den forventede produktion fra solparken estimeres til ca. 650.000 MWh/år svarende til forbruget i
ca. 162.500 husstande med et gennemsnitligt forbrug på 4.000 KWh. Solpark Overgaard vil kunne
fortrænge ca. 79.300 ton CO2/år ved det aktuelle energimiks.

De eksisterende vindmøller ved Overgaard og solcellerne i dette projekt skaber mulighed for at
udvikle et PtX-anlæg. PtX-anlægget er planlagt som værende en elektrolyseenhed med en
elektrisk kapacitet på 100+MW. Størrelsen af elektrolyseanlægget er bestemt af de tilgængelige
VE-kilder. En samplacering af vind, sol og elektrolyse giver nogle synergieffekter, der blandt andet sikrer bedre udnyttelse af det kollektive elnet samt en bedre udnyttelse af vores VE-kilder.

Energipark Overgaard vil komme til indgå i et af Danmarks største PtX-projekter, Green Hydrogen
Hub . Green Hydrogen Hub
”Green Hydrogen Hub Denmark aims to be the world’s first project to combine large-scale green
hydrogen production with two large-scale energy storage solutions, underground hydrogen
storage and compressed air energy storage (CAES).”
– GHH Web page.

Om Vindpark Overgaard
K/S Vindpark Overgaard I EWE har opsat 26 vindmøller ved Overgaard Gods, syd for Ajstrup Bugt.

Området i Randers Kommune rummer i alt 46 vindmøller og er inddelt i tre områder - Vindpark Overgaard I, Overgaard II og Overgaard III. De to sidste nævnte er opført af en anden udvikler og beskrives ikke nærmere her.

Parken består af i alt 26 vindmøller af fabrikatet Vestas V126. Hver mølle har en effekt på 3,6 MW og en total møllehøjde på lige under 150 meter (tårnhøjde og vingelænge sammenlagt). Som led i projektet er der blevet nedtaget 12 eksisterende møller i mølleområdet.

Vindmøllerne i Vindpark Overgaard I bidrager til produktion af miljøvenligt strøm og forventes at kunne forsyne, hvad der svarer til ca. 66.600 husstande med CO2 neutral strøm ved et forbrug på 4000 kWh/år.

  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk