Nyheder

Nyhedssiden vil løbende blive opdateret som projektet skrider frem. I menuen vil du løbende kunne følge med, når der sker nyt i projektet. Ligeledes vil relevant materiale fre borgermøder og lignende også kunne findes her.

Status
Her kan du orientere dig i projektforløbet. Siden opdateres, når der sker nyt omkring projektet

November 2022
Der afholdes fordebat omkring solcelle-anlægget i 5 uger fra den 1.11.2022 til den 6.12.2022.
Debathæftet kan findes i sidens menu eller ved at klikke her.
Randers Kommune har modtaget 4 ansøgninger om energianlæg i området ved Overgaard, Dalbyneder og Sødring. Det drejer sig om tre områder:
  • Solcellepark ved Overgaard på ca. 960 hektar. Her er to ansøgninger, som behandles samlet. Her ønskes også senere etableret et elektrolyseanlæg.
  • Solcellepark ved Dalbyneder på ca. 570 hektar
  • Udvidelse af Overgaard vindmøllepark med 6 vindmøller

August 2022
K/S Vindpark Overgaard I Infrastruktur afholder indvielse af Vindpark Overgaard

Onsdag den 31. august 2022 kl. 15:30
Overgaardsvej 56, 8970 Haundal

Januar 2022
Eurowind Energy A/S ansøger Randers Kommune om at etablere solceller og PtX-anlæg ved Overgaard Vindpark
19. marts 2021
De 16 møller i etape 1A er sat op og producerer nu strøm til nettet.
Vi er i gang med støbe fundamenter til de næste 10 møller i etape 1B.

Der er allerede støbt 6 fundamenter og vi forventer at afslutte støbningen i uge 15.

Anlæggelse af veje og nedgravning af kabler forventes færdig i slutningen af april.

Vestas kommer på site i slutningen af april, og møllerne forventes indkørt på nettet i starten af august 2021.
  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk