Tidsplan for projektet

Tidsplan for solceller ved Overgaard
 • Projektet er genansøgt i 2022 og der er taget en politisk beslutning om at igangsætte fordebat

 • Fordebatten løber fra 1.11.22 til 6.12.22 med to borgermøder henholdsvis d. 9.11.22 og d. 21.11.22

 • Dernæst pågår politisk behandling af høringsvar og beslutning om, hvorvidt planprocessen skal igangsættes

 • Efter udarbejdelse af miljørapport og udkast til planforslag forventes en politisk godkendelse og en følgende offentlig høring

 • Foreløbigt forventer vi en endelig offentliggørelse af vedtagne planer og §25 tilladelse i sidste halvdel af 2023 eller første halvdel af 2024

 • I så fald vil projektet kunne idriftsættes i 2025/2026
 • K/S Vindpark Overgaard I EWE
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • Overgaard1@ewe.dk