Tidsplan for projektet

Tidsplan for vindmølleprojektet ved Overgaard


Randers Kommune har den 18. juni 2018 givet tilladelse til at opføre 26 vindmøller.

Byggetilladelser er modtaget den 25. juni 2019

Køberetsmødet vil blive afholdt tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19:00.

Arbejdet med at forberede sitet er sat i gang, og Vestas forventes at påbegynde deres arbejde i juni måned.

Der er forventet idriftsættelse af første del af parken Overgaard 1A med 16 møller i 3. kvartal 2020

Overgaard 1B, der består af de sidste 10 møller forventes installeret i 2021
  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk