Om Eurowind Energy A/S

Om Eurowind Energy A/S
Eurowind Energy A/S (EWE) er en dansk privatejet virksomhed, der gennem årene har udviklet sig til at være en ledende udvikler og operatør af solcelle- og vindmølleprojekter.

Med mere end 300 medarbejdere på tværs af 15 europæiske lande og USA, og et hovedkontor placeret i Hobro, er missionen at skabe en fremtid drevet udelukkende af vedvarende energi ved at investere i projekter inden for vedvarende energikilder.

Projektudvikling
Vi er din professionelle samarbejdspartner
igennem hele processen.
Hos Eurowind Energy har vi de kompetencer, der skal til for at gennemføre et komplekst og tidskrævende forløb frem mod en
godkendelse af sol- og vindmølleprojekter.
Vi har gennem årene opbygget en solid erfaring i håndtering af de forskellige processer:

  • Kontakt til lodsejere, naboer samt mølleejere
  • Design af projekter
  • Myndighedsbehandling – herunder ansøgninger, lokalplaner, miljøkonsekvensrapporter, dispensationer, tinglysninger og tilladelser
  • Lov om vedvarende energi - VE-loven
Vi vægter åbenhed højt i forhold til de berørte interessenter, og som en del af vores arbejde under udvikling af et nyt projekt opretter vi derfor altid en specifik hjemmeside til det faktiske projekt, hvor
naboer kan følge med i udviklingen, fra vi starter myndighedsforløbet, indtil projektet går i drift.

Du kan læse mere på www.ewe.dk
  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk