Materiale fra borgermøde

Herunder findes det materiale der blev gennemgået på Borgermøderne afholdt hhv. den 9. og 21. november 2022.
Tak for et par gode aftener.

Præsentation fra Randers Kommune

  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk