Køberetsordningen er ikke længere aktiv

Udbudsmaterialet til erhvervelse af anparter i den kommende vindmøllepark - Vindpark Overgaard I er ikke længere online

Lokalbefolkningen i Randers Kommune var indbudt til at tegne kommanditanparter i kommanditselskabet K/S Vindpark Overgaard I Laug, der har til formål at eje seks vindmøller (mølle nr. 10, 11, 7, 19, 8 og 20) i ”Vindpark Overgaard I” – en vindmøllepark på i alt 26 vindmøller.

Udbuddet af anparter var åbent i perioden fra onsdag den 15. april 2020 til og med torsdag den 16. juli 2020


  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk