Beskrivelse af Vindpark Overgaard

K/S Vindpark Overgaard I EWE er i gang med at opstille 26 vindmøller ved Overgaard Gods, syd for Ajstrup Bugt.

Området er af Randers Kommune udlagt til at rumme i alt 46 vindmøller og er inddelt i tre områder - Vindpark Overgaard I, Overgaard II og Overgaard III. De to sidste nævnte opføres af en anden udvikler og beskrives ikke nærmere her.

Vindpark Overgaard I bliver opdelt i to etaper - etape IA og etape IB.

Etape IA opføres og nettilsluttes først og indebærer etablering af 16 stk. vindmøller (mølle nr. 1-4, 9-12, 16-20 , 24, 25/30 og 26/35) og nedtagning af 2 eksisterende møller. Etape IB opføres og nettilsluttes efterfølgende og indebærer etablering af 10 stk. vindmøller (mølle nr. 5-8, 13-15 og 21-23) og nedtagning af 10 eksisterende møller.

Parken kommer til at bestå af i alt 26 vindmøller af fabrikatet Vestas V126. Hver mølle har en effekt på 3,6 MW og en total møllehøjde på lige under 150 meter (tårnhøjde og vingelænge sammenlagt). Som led i projektet bliver der nedtaget 12 eksisterende møller i mølleområdet.

Vindmøllerne i Vindpark Overgaard I bidrager til produktion af miljøvenligt strøm og forventes at kunne forsyne, hvad der svarer til ca. 66.600 husstande med CO2 neutral strøm ved et forbrug på 4000 kWh/år.

  • K/S Vindpark Overgaard I EWE
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • Overgaard1@ewe.dk